ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิริยา เปรมโยธิน
ชื่อเรื่อง โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงานทางด้านตลาดของอุตสากรรมเกษตร : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปและแช่แข็ง ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมการเกษตร -- เชียงใหม่;อุตสาหกรรมการเกษตร -- ลำพูน;ผัก -- การตลาด -- เชียงใหม่;ผัก -- การตลาด -- ลำพูน;ผลไม้ -- การตลาด -- เชียงใหม่;ผลไม้ -- การตลาด -- ลำพูน;เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ต, 148 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541