ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เวทิศ บุญยืน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการทำฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่พันธ์ลูกผสมในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ไก่ -- ต้นทุนการผลิต;ฟาร์มไก่ -- ต้นทุนและประสิทธิผล;ฟาร์ม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 182 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545