ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุจิพร หลวงฟอง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชุมชนพลังงานชีวมวล ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย = Economic Cost-benefit analysis of community biopower Plant, Lai Ngao Sub-district, Wiang Kaen District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชน บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด;ต้นทุนและประสิทธิผล;โรงไฟฟ้า -- เวียงแก่น (เชียงราย);การผลิตพลังงานไฟฟ้า -- เชียงราย;ซังข้าวโพด
จำนวนหน้า ฒ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 100-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556