ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แสงอาทิตย์ พันธุวงศ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟที่เมืองท่าแตง แขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Efficiency analysis of coffee production in Tateng District, Sekong Province, Lao Peoples Democratic Republic
หัวเรื่อง กาแฟ -- ลาว;กาแฟ -- การผลิต -- ลาว;กาแฟ -- การตลาด -- ลาว;กาแฟ -- การปลูก;กาแฟ -- การส่งออก -- ลาว;บ้านโกงตายูน (ลาว)
จำนวนหน้า ฐ, 96 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 90-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556