ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทริกา ทัศนวิจิตร
ชื่อเรื่อง ผลทางคลินิกของการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยวัณโรคของโรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง โรงพยาบาลงาว;วัณโรค -- การรักษาด้วยยา;วัณโรค -- ผู้ป่วย -- ลำปาง;Pharmaceutical care;Tuberculosis -- Patients -- Lampang
จำนวนหน้า 85 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต : สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546;บรรณานุกรม : แผ่น 47-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546