ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุปผา ศิริประภัสสร์
ชื่อเรื่อง ผลของการบริบาลเภสัชกรรมที่มีต่อมูลค่าการรักษาที่ประหยัดได้ ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลเลย = Impacts of pharmaceutical care on cost saving at Medical Ward, Loei Hospital
หัวเรื่อง Pharmaceutical care -- Loei;Hospital wards -- Loei -- Costs
จำนวนหน้า ฒ, 162 แผ่น + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548;บรรณานุกรม : แผ่น 76-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548