ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตรกร บูรณะชนอาภา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเคลือบฟิล์มยาเม็ดโดยใช้ไคโตซานเป็นสารก่อฟิล์ม = Development of tablet film coating using Chitosan as a Film Former
หัวเรื่อง ยาเม็ดเคลือบ;ยาเม็ด;ยาเตรียม;ไคโตแซน;Chitosan;Tablets (Medicine);Tablets film coating
จำนวนหน้า 121 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546;บรรณานุกรม : หน้า 98-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546