ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นงพรรณ มโนยศ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตฉบับภาษาไทยแบบรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์สำหรับผู้ป่วยเด็ก = The devalopment of Thai version quality of life pictorial instrument via computer software for juvenile patients
หัวเรื่อง Pictorial course computer;Quality of life
จำนวนหน้า ฎ, 95 แผ่น + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาเภสัชกรรมคลินิก) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549;บรรณานุกรม : แผ่น 58-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549