ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณิชา สุริยากานนท์
ชื่อเรื่อง การประมาณความต้องการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2553-2572 โดยวิธีพลวัตระบบ = Demand forecasting of pharmacy technicians in 17 Northern provinces in the year 2010-2029 by system dynamics
หัวเรื่อง Pharmacists;Medical personel;เภสัชกร -- ไทย (ภาคเหนือ);บุคลากรทางการแพทย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฐ, 102 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555