ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรชนก ศรีมงคล
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนค่ารักษาอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาและประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจีพีโอเวียร์เอสหรือจีพีโอเวียร์เเซต ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Cost analysis of adverse drug reactions and effectiveness in people living with HIVAIDS receiving GPO-Vir S or GPO-Vir Z at Nakornping Hospital, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การรักษาด้วยยา;เภสัชกรรมเทคโนโลยี;โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 123 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552