ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Suchada Cox
ชื่อเรื่อง Applying the melodic approach to enhancement of English creative writing ability and postitive attitudes towards classroom atmosphere = การใช้ดนตรีเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และทัศนคติเชิงบวกต่อบรรยากาศในชั้นเรียน
หัวเรื่อง English language -- Writing;English language -- Technical English;Technical writing
จำนวนหน้า ix, [111] p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Teaching English as a Foreign Language
โน้ต Thesis (Master of Education (Teaching English as a Foreign Language)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [63]-66
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004