ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Assanee Nantachaipan
ชื่อเรื่อง Promoting English oral presentation skills of undergraduate students through autonomous learning approach = การส่งเสริมทักษะการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หัวเรื่อง English language -- Rhetoric;English language -- Spoken English;Learning
จำนวนหน้า x, 101 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Teaching English as a Foreign Language
โน้ต Thesis (Master of Education (Teaching English as a Foreign Language)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [62]-64
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004