ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณี มานะกิจศิริสุทธิ
ชื่อเรื่อง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและผลของการให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่ฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม
หัวเรื่อง ยา;การใช้ยา -- ลพบุรี;การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม -- ลพบุรี;เครื่องไตเทียม;Drug related problems;Hemodialysis
จำนวนหน้า ฐ, 159 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : หน้า [85]-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546