ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง น้ำฝน ปิยะตระกูล
ชื่อเรื่อง การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของยาฉีดซูโคลเพนติซอล อะซิเตดและฮาโลเพอริดอล ในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการทางจิตกำเริบ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-effectiveness analysis of Zuclopenthixol acetate and Haloperidol injection in schizophrenic patients with acute psychotic episode at Suanprung Hosptial, Chiang Mai province
หัวเรื่อง Zuclopenthixol acetate;Haloperidol;Schizophrenics
จำนวนหน้า ฑ, 127 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก)) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 97-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552