ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โชติรส โตวนิชย์
ชื่อเรื่อง องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำมันระเหยง่าย จากผลของพืชในสกุลแซนโทไซลุม
หัวเรื่อง น้ำมันหอมระเหย;สารต้านจุลชีพ;สารสกัดจากพืช;แซนโทไซลุม;พืชสมุนไพร
จำนวนหน้า ฐ, 99 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเภสัชเวท
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชเวท)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545