ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัลลภา คงฉันท์มิตรกุล
ชื่อเรื่อง การเตรียมและการประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของยาพ่นคอจากสารสกัดเปลือกผลมังคุด = Preparation and evaluation of antibacterial activity of mangosteen rind extract throat spray
หัวเรื่อง คอหอยอักเสบ;สารต้านจุลชีพ;มังคุด;Mangosteen;Antibacterial agents
จำนวนหน้า 109 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : หน้า 67-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545