ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกศรา ยศประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตำรับยาทาภายนอกต้านแบคทีเรียจากสารสกัดเปลือกผลทับทิม = The Development of topical antibacterial formulation from extract of Punica granatum Rind
หัวเรื่อง ยาทาภายนอก;สารต้านจุลชีพ;ทับทิม (ผลไม้);สารสกัดจากพืช;Antibacterial agents;Punica granatum Rind
จำนวนหน้า 126 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 89-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546