ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรารถนา ชามพูนท
ชื่อเรื่อง ยาเหลือใช้และพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Leftover medicines and medicine use behavior of people in Chiang Mai province
หัวเรื่อง Drug utilization;Drug -- Shelf-life dating
จำนวนหน้า ฐ, 161 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม)) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 125-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554