ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรรณิการ์ ปัญญาเมืองใจ
ชื่อเรื่อง กรอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีวงจรความรู้ร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติสาหรับบริษัท จอร์จี้แอนด์ลู จำกัด = Collaborative knowledge sharing framework using SECI model and communities of practice for Georgie & LOU Co., Ltd.
หัวเรื่อง บริษัท จอร์จี้แอนด์ลู จำกัด;การบริหารองค์ความรู้
จำนวนหน้า ฌ, 91 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการความรู้
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 54-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556