ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พันธพร วุฒิ
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยสวกับเพศสัมพันธ์สำหรับวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านอิ่มใจ จังหวัดเชียงใหม่ = Using life skill activities to enhance understanding on sexual relationship for teenagers at Imjai House, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น -- เชียงใหม่;เพศสัมพันธ์
จำนวนหน้า ฌ, 118 แผ่น : ภาพประภาพ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต วิทยนิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555