ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยะมาส ผาสุข
ชื่อเรื่อง ความรู้ ขอบเขตการทำงาน สิทธิอำนาจ: กระบวนการต่อรองความเป็นวิชาชีพพยาบาลในบริบทของหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติ = Knowledge, work boundary and authority : negotiation process of nurse professionalism in intensive care unit context
หัวเรื่อง วิชาชีพ;พยาบาล;พยาบาลกับผู้ป่วย
จำนวนหน้า ฐ, 114 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
โน้ต วิทยนิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 107-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555