ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกวรรณ พูลเพิ่ม
ชื่อเรื่อง การประเมินการปนเปื้อนน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะแม่เหียะ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ = Assessment of groundwater contamination at Mae Hia landfill area using mathematical models
หัวเรื่อง น้ำใต้ดิน -- เชียงใหม่;น้ำชะขยะ
จำนวนหน้า ฐ, 90 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โน้ต วิทยนิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554