ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภูริชญ์ คำมงคล
ชื่อเรื่อง การกำหนดเพศจากฟันที่ถูกเผาในตำแหน่งอะเมโลเจนินวายโดยวิธีลูปมีดิเอเตดไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชัน (แลมป์) = Sex determination of burnt teeth at amelogenin Y locus by Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)
หัวเรื่อง ฟัน;การกำหนดเพศ (พันธุศาสตร์);การพิสูจน์ดีเอ็นเอ
จำนวนหน้า ญ, [46] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
โน้ต วิทยนิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 32-34
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555