ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประทีป ปัญญาดี
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของพืชในสวนครัวของชุมชนไทยใหญ่ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Plant diversity in homegardens of Tai Yai communities in Pang Mapha District, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง สวนครัว;พืชสวน;ความหลากหลายของพืช
จำนวนหน้า ฌ, 160 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยนิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555