ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประภาพรรณ เหล่าวีระกุล
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี = Factors affecting farmers, organic jasmine rice production that passed organic standards in Ubon Ratchathani province
หัวเรื่อง ข้าวหอมมะลิ -- การผลิต -- อุบลราชธานี;เกษตรอินทรีย์ -- อุบลราชธานี;เกษตรกร -- อุบลราชธานี;เกษตรอินทรีย์ -- มาตรฐาน
จำนวนหน้า ณ, 124 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 94-96;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554