ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนวัฒน์ อภิโกมลกร
ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนต่อดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีไบวาริเอทการ์ช = The Effects of interest rate and exchange rate volatility onthe stock exchange index in the stock exchange of Thailand using bivariate GARCH
หัวเรื่อง อัตราดอกเบี้ย;อัตราแลกเปลี่ยน;ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- ดัชนี
จำนวนหน้า ฒ, 119 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 85-87;บรรณานุกรม: แผ่น 83-85;วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555