ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตติมา ชวพันธ์
ชื่อเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจ กรมส่งเสริมการเกษตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำปาง = Performance evaluation after task transfer from department of agricultural extension to local administrative organization in Lampang Province
หัวเรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร;องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฏ, 106 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 85-86;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555