ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัตนา พอพิน
ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเตรียมผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแมคตอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Development of cesarean section preparation management process in the operating room, McCormick Hospital, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing;Cesarean section
จำนวนหน้า ฏ, 101 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 84-89;การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552