ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จรวยพร แซ่จู
ชื่อเรื่อง การออกแบบสารสนเทศเพื่อการเดินชมสัตว์ใน ส่วนวอล์คกิ้ง โซน ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = Information design for animal watching in the walking zone of Chiangmai Night Safari
หัวเรื่อง สัตว์ในสวนสัตว์ -- เชียงใหม่;เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี;สารสนเทศ
จำนวนหน้า ฐ, 101 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 80-82;การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555