ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รมย์ศักย์ ธรรมชัยเดชา
ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการความรู้เพื่อการสอบสวนคดีเยาวชนสำหรับพนักงานอัยการ = Knowledge management system for child inquiry in criminal case for public prosecutors
หัวเรื่อง การบริหารองค์ความรู้;การจัดการความรู้;คดีและการสู้คดี;เยาวชน;อัยการ
จำนวนหน้า ฏ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการความรู้
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 77;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554