ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธิติภรณ์ ยอเสน
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และอาการหายใจลาบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of a self-management supporting program on functional capacity and dyspnea among elders with chronic obstructive pulmonary disease
หัวเรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย;การหายใจ;ผู้สูงอายุ;Dissertations, academic -- nursing;Self -- management;Lung diseases, obstructive -- in old age
จำนวนหน้า ฏ, 115 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 75-82;วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554