ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรการ ประพัฒน์สิริ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Development of linux server management system via mobile phone
หัวเรื่อง ลีนุกซ์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์);ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์);โทรศัพท์เคลื่อนที่
จำนวนหน้า ฏ, 86 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 71;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555