ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐนันท์ เม็ดโท
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' acceptance of Phak Chiangda (Gymnema indorum Decne.) products in Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ผักเชียงคำ -- เชียงใหม่;ผักพื้นบ้าน
จำนวนหน้า ฎ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 70-72;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554