ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรองจิต ครองแก้ว
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายจ่ายด้านการขนส่งและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย = Relationship between transportation expenditure budget and numbers of inbound tourists to Thailand
หัวเรื่อง รายจ่ายของรัฐ -- ไทย;การขนส่ง -- ค่าใช้จ่าย;อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ฎ, 119 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 68-77;วิทยานิพนธ์ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555