ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริสรณ์ สิทธิรินทร์
ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ = Learning achievement in mathematics and motivationfor knowledge sharing of Mathayom Suksa 2 students learning through knowledge management activities
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน;ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;นักเรียนมัธยมศึกษา;การจัดการความรู้
จำนวนหน้า ญ, 70 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 65-70;วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554