ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรีชา ชัยชนันท์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ที่เกี่ยวเนื่องจากงานของแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษา กลุ่มทำโครงร่ม = Occupational health hazards, illnesses and injuries related to work among informal workforce : a case study of umbrella frame group
หัวเรื่อง สุขภาพ;แรงงานนอกระบบ
จำนวนหน้า ฏ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 64-69;วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555