ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชลิดา โอดบาง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนนิทานโดยใช้เทคนิคกอร์ดอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Development of creative thinking in writing tales using gordon' s technique for Mathayom Suksa 4 students at Wiangjadeewittaya School, Li District, Lamphun Province
หัวเรื่อง นิทาน -- การเขียน;นิทาน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
จำนวนหน้า ซ, 153 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 61-66;วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554