ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศกุนต์ ขันคำ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้ห้องสมุดและจริยธรรมทางวิชาาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using compare aid teaching (CAT) to improve the teaching of library usage and academic ethics for primary school students,Grade 5
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านร่องห้า;ห้องสมุด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;การสอนด้วยสื่อ;โปรแกรมสื่อทางการศึกษา;การรู้สารสนเทศ
จำนวนหน้า ฌ, 144 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 57-61;การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา มหาวิทยา 2558