ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑารัตน์ คงเกษม
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าวอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี = A Feasibility study of investment in Paddy Drying Machine by Group of Farmers that produce sed drying in Sriprachan Disitict, Suphanburi Province
หัวเรื่อง ข้าวเปลือก -- ความชื้น;ข้าวเปลือก -- สุพรรณบุรี
จำนวนหน้า ฎ, 76 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 54-56;การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 54-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557