ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนพัฒน์ รุ่งวัฒนพงษ์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแอนโธไซยานิน ปริมาณสารพีนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวเหนียวก่ำพื้นเมือง = Relationship between anthocyanin total phenolic content and antioxidant activities of local purple glutinous rice
หัวเรื่อง ข้าวเหนียวก่ำ -- เมล็ดพันธุ์;อนุมูลอิสระ
จำนวนหน้า ฐ, 83 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 52-59;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) พืชไร่) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554