ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลักขณา พรหมศร
ชื่อเรื่อง ผลการปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ สำหรับคนไทยต่อน้ำหนักตัวและเส้นรอบเอว = Effect of practice following food dietary guidelines for Thais on body weight and waist Cirumference miss luckana pomson
หัวเรื่อง โภชนาการ -- ไทย;น้ำหนักตัว
จำนวนหน้า ซ, 75 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 42-44;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555