ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สาลิกา บดสะบาง
ชื่อเรื่อง ผู้หญิงงวนกับการเมืองของความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ใน ส.ป.ป. ลาว = Nguon Women and politics of ethnic relations in Lao PDR.
หัวเรื่อง สตรี -- ลาว;ชาติพันธุ์วิทยา
จำนวนหน้า ฐ, 208 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสตรีศึกษา
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 201-208;วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554