ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดิศราพรรณ เจริญวงค์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมในนิตยสารสารคดี = Content analysis of environment in sarakadee magazine
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม;สารคดี
จำนวนหน้า ฒ, 356 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 179-202;วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554