ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พยุงศักดิ์ นิยมพงษ์วิรัตน์
ชื่อเรื่อง การค้นคืนภาพโดยใช้ออโตคอร์รีโลแกรมและการจัดกลุ่ม แบบฟัซซีซีมีนส์ = Image retrieval using autocorrelogram and Fuzzy C-Means Clustering
หัวเรื่อง การประมวลผลภาพ;ระบบการสร้างภาพ;ออโตคอร์รีโลแกรม
จำนวนหน้า ต, 148 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 129-130;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555