ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจริญ ต๊ะโปง
ชื่อเรื่อง การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากขี้เลื่อยไม้สักโดยแกสิฟิเคชันด้วยไอน้ำ โดยใช้ถ่านหินที่ผ่านการชะเถ้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา = Hydrogen gas production from teak sawdust by steam gasification using Ash-leached coal as catalyst
หัวเรื่อง ก๊าซสังเคราะห์;ก๊าซ -- การผลิต;ไฮโรเจน
จำนวนหน้า ด, 140 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 108-112;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554