ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัครพัฒน์ พิสิษฐ์สังฆการ
ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการความรู้สำหรับการดำเนินคดีคุ้มครองแรงงานของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for labor protection litigation of the office of the attorney general
หัวเรื่อง การจัดการความรู้;การบริหารองค์ความรู้;สำนักงานอัยการสูงสุด
จำนวนหน้า ฏ, 138 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการความรู้
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 107-109;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้ )) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554