ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรรณวิทย์ สิทธิเลิศ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการผลิตของบริษัทลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด = Development of the information system for production control of Lumphun shindengen Co., Ltd.
หัวเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;การควบคุมกระบวนการผลิต
จำนวนหน้า ด, 167 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 106;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552