ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มาโนช บุญคุ้ม
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้กิจกรรมปฏิบัติโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Developing concepts on quadrilaterals and mathematical reasoning of Prathom Suksa 6 students through hands-on activities, Chum Chon Bann Rong Khem School, Rong Kwang District, Phrae Province
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาผลการสอน (ประถมศึกษา) -- แพร่;กิจกรรมของนักเรียน
จำนวนหน้า ฑ, 157 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 103-106;วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554