ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรเชษฐ์ ตาคำ
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนกับผลกระทบจากการสร้าง อาคารสูง ชุมชนซอยวัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions towards the impacts of building the high building of the people living in, Soi Wat U-Mong community, Tambon Suthep, Mueang District, Chiang Mai
หัวเรื่อง อาคารสูง -- การออกแบบและการสร้าง;อาคาร -- เชียงใหม่. ตำบลสุเทพ;เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
จำนวนหน้า ฑ, 126 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 103-105;วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554