ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิศุทธาภา ยุวนิช
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Construction of e-Learning courseware for perparing fundamental of thai language to foreign students studying at Chiang Mai University พุศุทธาภา ยุวนิช
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน;สถาบันอุดมศึกษา;นักศึกษาต่างชาติ -- ไทย;บทเรียนสำเร็จรูป
จำนวนหน้า ฐ, 148 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น [85]-93;การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550